Úspěchy volebního období 2018-22

Ve volebním období 2018–22 byli za tým DOLNÍ zastupiteli Pavel Vermach, Iva Poláčková Šolcová, Jiří Falc a Martin Sládek, na začátku roku 2020 vystřídaný Drahou Kráčmarovou.

 

O výsledcích naší práce vypovídá následující rámcový přehled:

 

 • Životní prostředí
  • monitoring jednání o vlivech připravovaných staveb dálnice D0 v úsecích SOKP 510 a 511 na Dolní Počernice
   • účast v různých stupních správních řízení
   • požadavky na zkvalitnění projektů
  • osvěta ohledně intenzifikace dopravní zátěže dálnice D0 a jejího vlivu na Dolní Počernice
  • oponentura vlivů změny územního plánu v oblasti Dolní Počernice jih (Z2883) na životní prostředí a zviditelnění nesprávného postupu hlavních aktérů, kteří změnu navrhovali
  • vypracování připomínek do tzv. společného jednání o změně Z2883 pro občany Dolních Počernice – museli jsme reagovat na selhání vedení naší městské části, které odmítlo Magistrátu odeslat platné záporné stanovisko zastupitelstva z roku 2018. Do řízení, které stále probíhá, jsme se přihlásili prostřednictvím Sdružení pro Místní Správu.
  • připomínky za MČ Dolní Počernice k Metropolitnímu plánu (nový územní plán hl. m. Prahy) v oblasti Vinice a pomezí Dolních Počernice a Dubče
   • vypracování a prosazení připomínek včetně odůvodnění
   • iniciace mimořádného, 24. zasedání zastupitelstva
   • podpůrné opatření v podobě veřejného zástupce

 

 • Transparentnost
  • úprava jednacího řádu zastupitelstva
   • stenografický záznam z jednání zastupitelstva – díky DOLNÍse konečně bez zkreslení dočtete o všem, co na jednáních zastupitelstva reálně zaznělo
   • podklady k jednání alespoň 7 dní předem (předchozí praxe pouhých 5 dní) – díky DOLNÍ se zastupitelé mohou poučeněji rozhodovat

 

 • Dolnopočernický zpravodaj (dále DPZ)
  • Statut DPZ – naše zastupitelka Draha se zasadila o vznik závazného dokumentu, který zavádí procesy, které vedou k objektivnějšímu způsobu informování a účinnějšímu uplatňování tiskového zákona
  • „Zastupitelé odpovídají“ – vznik nové pravidelné rubriky, která čtenáře DPZ seznamuje s názory zastupitelů na aktuální dění v obci

 

 • Základní škola
  • náprava chybného volebního postupu Školské rady
  • zveřejňování povinných dokumentů na webových stránkách školy

 

 • Pomoc v době pandemie
  • Krizový štáb – naše zastupitelka Draha se stala členkou Krizového štábu, ve kterém:
   • vypracovala postup pro druhou vlnu pandemie
   • zasadila se o lepší informovanost občanů
   • iniciovala zjišťování připravenosti na distanční výuku na místní ZŠ, díky čemuž byly zajištěny počítače pro žáky, kteří by jinak ze vzdělávání vypadli

 

 • Participativní rozpočet

– zásluhou DOLNÍ se podařilo zařadit participativní rozpočet do rozpočtu obce na rok 2022

– v současné době se již můžeme těšit z prvního podpořeného občanského projektu: hřiště v zámeckém parku

 

 • Podpora dětí a mládeže
  • dětský pěvecký sbor Rokytka – zasloužili jsme se o finanční podporu z rozpočtu obce
  • „Na farním“ – zásluhou naší zastupitelky Ivy, která s tímto projektem uspěla v rámci participativního rozpočtu, bude Vinice pro místní mládež a děti zase o něco vlídnější
 • základní škola – upozornili jsme ředitele místní ZŠ na sociálně-patologické jevy a vyžadovali po něm účinná preventivní opatření

 

 • Doprava
  • nadřazený komunikační systém (zejména doména Pavla a Ivy)
 • osvětové akce k projednání SOKP 510, SOKP 511
 • mimořádné jednání zastupitelstva na toto téma
 • zabezpečení hostů z dotčených MČ na akci pořádané naší MČ
 • spolupráce na natáčení pořadu ČT „Nedej se“ (viz web cz a FB sms3000)
 • spolupráce a podání připomnek k územnímu řízení SOKP 511, účast v územním řízení, podání odvolání proti územnímu rozhodnutí
 • účast v územním řízení na zkapacitnění SOKP 510, vypracování a podání připomínek k SOKP 510 

 

 • místní doprava
 • monitoring stavu místních komunikací
 • konzultace k řešení stavu (např. problematika v Záhorském, Hrabačovská, Listopadová )
 • dopravní řešení v oblasti Makovice a Nová Úpická: konfrontace sřešením IPR a přenesení problematiky na vedeni m. Prahy
 • zeleň podél Českobrodské: řešení stromořadí v dosavadním úseku a v navazujícím úseku k Běchovicím 
 • Investiční akce
  • průběžné monitorování investičních akcí v režii naší městské části s cílem zabezpečit zákonné postupy a optimalizovat investiční náklady (např. Rekonstrukce zámeckého parku – etapa III)
  • užší řízení
   • upozornili jsme na nebezpečí vytváření korupčního prostředí
   • přenesli jsme požadavky na systémové řešení v rámci všech investičních akcí hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy.
  • zkvalitnění projektu nové základní školy – poskytli jsme občanům kontakty na odpovědné pracovníky Magistrátu a Institutu plánování a rozvoje
  • rekonstrukce ulice Národních hrdinů v r. 2017–18 – vyřizoval náš zastupitel Pavel (včetně převodů akce z TSK na OTV MHMP), ačkoliv se tím v předvolebním letáku z roku 2018 chlubila místní ODS…

 

Některé naše aktivity jsme podrobně zdokumentovali na samostatném webu www.transparentniradnice.cz.

 

Děkujeme všem, kteří nám byli oporou, důvěřovali nám a drželi palce.

 

Za tým DOLNÍ 2018 Draha Kráčmarová, Iva Poláčková Šolcová, Pavel Vermach a Jiří Falc 

Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese – www.dolni.eu@seznam.cz.