Jsme tým lidí, kteří usilují o to, aby se nám společně na planetě Dolní Počernice dobře žilo. Věříme, že je načase vykročit ze stojatých vod a dát prostor modernímu přístupu ke spravování obce a k občanům.

Dolní Počernice mají již přes dvě dekády stejné vedení. To se bohužel nutně podepisuje na místní atmosféře. Za největší problém dosavadního fungování radnice považujeme zejména uplatňování silové politiky. Ve vedení městské části je patrná absence kritické diskuze, založená na principu Kdo není s námi, stojí proti nám. Vyžaduje se automatická loajalita k místním politickým autoritám bez vědomí osobní zodpovědnosti, dlouhodobě jsou ignorovány prospěšné návrhy z jiného než koaličního tábora. O celkové úrovni vypovídá také vyhrocená a pokleslá komunikace nejen při jednání zastupitelstva, ale i směrem k občanům. To všechno jsou věci, které chceme změnit.

Jsme toho názoru, že o problémech je třeba hovořit v širším plénu: zastupitelé, odborná i široká veřejnost. Nebráníme se konstruktivní debatě a kritice. Chceme, aby naše obec byla přátelská a moderní ve svém přístupu k obyvatelům.

Máme za sebou dlouhodobou poctivou práci v opozici zastupitelstva. Věříme, že nastal čas ukázat vám, jak by obec pod naším vedením mohla vypadat.

Sledujte nás na sociálních sítích…

BILANCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018-22

Ve volebním období 2018–22 byli za tým DOLNÍ zastupiteli Pavel Vermach, Iva Poláčková Šolcová, Jiří Falc a Martin Sládek, na začátku roku 2020 vystřídaný Drahou Kráčmarovou.

O výsledcích naší práce vypovídá rámcový přehled, který si můžete přečíst po kliknutí na tlačítko pod textem…

Naši kandidáti

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

(38)

Akad. mal. Jan Paul

(65)

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

(46)

Jakub Rambousek

(20)

Náš předvolební leták

Stáhněte si náš leták ve formátu PDF…

Program 2022 – 2026

Otevřená a transparentní radnice

Dolní dlouhodobě usiluje o radnici, která je transparentní a ve službách občanů.

Budeme i nadále usilovat o jmenovité hlasování zastupitelů tak, aby voliči věděli, jak jejich zástupce v jednáních hlasoval.

S úctou k životnímu prostředí

Dolní považuje ochranu životního prostředí, volné a živé krajiny za svoji prioritu.

Aktivně vystupujeme proti záměrům na průmyslovou, infrastrukturní či bytovou zástavbu volné krajiny, orné půdy, lesa, luk i pastvin.

Územní rozvoj s ohledy na životní prostředí

Hodnota přírody v Dolních Počernicích je pro Dolní nevyčíslitelná a nebudeme s ní obchodovat.

Dlouhodobě usilovně bráníme přírodní ráz Dolních Počernic před investičními snahami developerů a investorů o změny území z nezastavitelných na stavební či průmyslové plochy.

Hodnota lidství, vzdělávání, sociální a kulturní růst MČ

Pro Dolní je vzdělávání a rozvoj člověka důležitý v jakémkoliv věku a bez ohledu na sociální postavení.

Podporujeme vznik, rozvoj, znovunastartování či iniciaci vzniku volnočasových aktivit za přijatelnou cenu či s podporou MČ (nové sportovní a vzdělávací komunity, nízkoprahové neinstitucionalizované prostory a plácky pro sport a setkávání, dostupné kluby a kroužky).

Bezpečí a klid v MČ

Dolní podporují rekreační, klidovou a sportovní atmosféru Dolních Počernic a hodlají nadále rozvíjet obec v tomto směru.

Považujeme za důležité, aby pohyb Počernicemi byl bezpečný především pro chodce, následně pro cyklisty a až nakonec pro auta.

Odpovědná péče o majetek, hospodárnost v investičních akcích

Dolní je pro citlivé a hospodárné řešení veřejných investičních a dotačních akcí dle jejich přínosu vzhledem k vynaloženým nákladům.

S úctou k životnímu prostředí

Dolní považuje ochranu životního prostředí, volné a živé krajiny za svoji prioritu.

Aktivně vystupujeme proti záměrům na průmyslovou, infrastrukturní či bytovou zástavbu volné krajiny, orné půdy, lesa, luk i pastvin.

Hodnota lidství, vzdělávání, sociální a kulturní růst MČ

Pro Dolní je vzdělávání a rozvoj člověka důležitý v jakémkoliv věku a bez ohledu na sociální postavení.

Podporujeme vznik, rozvoj, znovunastartování či iniciaci vzniku volnočasových aktivit za přijatelnou cenu či s podporou MČ (nové sportovní a vzdělávací komunity, nízkoprahové neinstitucionalizované prostory a plácky pro sport a setkávání, dostupné kluby a kroužky).

Odpovědná péče o majetek, hospodárnost v investičních akcích

Dolní je pro citlivé a hospodárné řešení veřejných investičních a dotačních akcí dle jejich přínosu vzhledem k vynaloženým nákladům.