Metropolitní plán - názory

Metropolitní plán a Dolní Počernice

Problémy Metropolitního plánu (MP) v Dolních Počernicích

Nový územní plán Prahy, tzv. Metropolitní plán, určí, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Jeho podobu do konce června máte možnost ovlivnit i vy! Pozor ale, jen do 30. 6. 2022!

MP „mnohem čitelnější“ než současný územní plán (ÚP) v tom, že dřívější nezastavitelná území (volnou krajinu, les, ornou půdu, louky ad.) nahrazuje zastavitelnými územími (byty, průmysl, výroba).

MP se navrací k „tradičnímu“ plánování města a přináší jasná pravidla:

Upravený návrh MP je k vidění od 26. dubna 2022 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) i k nahlédnutí online (odkaz sem).

Připomínky k MP lze podat online nebo osobně.

Praha se mění a měnit bude. Pohledem Dolních Počernic k výrazně horšímu – viz tyto dva hlavní problémy.

V Metropolitním plánu (MP) je perspektivou Dolních Počernic potřeba věnovat mimořádnou pozornost oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 (1a). Podle platného Územního plánu (UP) je toto území nezastavitelné (1b) s širokým izolačním pásem na ochranu Dolních Počernic před negativními vlivy osmiproudé dálnice. MP zástavbu umožňuje a se zeleným izolačním pásem nepočítá! Investiční záměry v lokalitě (1) budou mít zásadní a negativní dopad právě na Dolní Počernice.

Nejzávažnějším zásahem pro Vinici a severní oblast Dolních Počernice je extrémní rozšíření produkčních ploch areálu výzkumných ústavů Běchovice. Komerčně průmyslové výrobní plochy, kde může doslova vzniknout cokoliv, od parkoviště obytných přívěsů až po šrotiště vehiklů. Rozšířené areály Běchovice odříznou počernickým cestu k lesu a Hájence, znemožní průchod zvěře, zlikvidují faunu a flóru v přírodní památce a připraví počernické navždy o výhled na volnou, nerušenou krajinu, místo, kde běhají, běžkují, venčí, prochází se, sportují, relaxují.

IPŠ