doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

(46)

Iva Poláčková Šolcová je psycholožka, vědkyně a VŠ učitelka. Působí v akademické sféře (na Akademii věd ČR a na Univerzitě Karlově), řeší výzkumy zaměřené na emoce a prožívání, zdraví, zvládání izolace a omezení v extrémně rizikových podmínkách u jedince a skupiny osob (např. při meziplanetárním letu či při polárních výpravách).

Od roku 2018 je v zastupitelstvu MČ a během svého působení se mnohokrát zasadila o ochranu životního prostředí v Dolních Počernicích, ať už pohledem dálnice D0, kde opakovaně vystupuje proti jejímu zkapacitnění a vykácení zeleného izolačního pásu, nebo v poslední době prosazením zásadních námitek proti Metropolitnímu plánu, např. ponechání nezastavitelné zeleně na Vinici na úkor navyšování produkčních a výrobních areálů Běchovice či v lokalitě mezi Českobrodskou a budoucí mimoúrovňovou křižovatkou, kde má dle plánu vzniknout (opět na úkor protihlukových a protiemisních opatření) výrobní a produkční areál. Rovněž vystupuje proti změnám Územního plánu, které by znamenaly omezení volné krajiny pro Dolní Počernice, ať už ze strany Štěrbohol, Dubče nebo Běchovic.

Systematicky se věnuje problematice Přírodních památek, zvláště pak v oblasti Vinice. Podařilo se jí získat prostředky participativního rozpočtu na hřiště v Pařezinách.

V souvislosti s pandemií covid-19 a uprchlickou krizí byla a je členkou Pracovní skupiny ministra vnitra pro podporu duševního zdraví populace při mimořádných událostech (PSMVDZ).

V zastupitelstvu bude nadále prosazovat volnou a nezastavitelnou přírodu jako největší bohatství Dolních Počernic a bojkotovat developerské projekty napříč Dolními Počernicemi a okolím.