Jan Paul, akad. mal.

(65)

Honza, známý též pod přezdívkou Jean, je akademický malíř, výtvarný kritik, publicista a prozaik. V dětství se proslavil seriály, které publikoval časopis ABC. Když ho nepřijali na střední výtvarnou školu kvůli matematice, tak se vyučil aranžérem. Živil se také jako tapetář a kameník.
Po dvouleté vojenské základní službě byl bez maturity přijatý na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v letech 1979 až 1985 v atelieru A. Paderlíka. Maloval, vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii, a zabýval se projekty, které se týkaly otázek identity člověka. Od roku 2004 maluje své obrazy pouze prsty bez použití štětců. Uspořádal mnoho soukromých výstav a svojí tvorbou je zastoupen v galeriích a sbírkách u nás i ve světě.

Kromě výtvarné tvorby, která zahrnuje malbu, grafiku a sochařství, je Jeanovou velikou vášní výtvarná kritika a publicistika. Píše recenze výstav a kritické texty věnované umění, kultuře a společnosti. Publikuje v denním tisku i na internetu a příležitostně se věnuje kurátorství výstav. Je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků.
Honza se také věnuje psaní prózy. Dosud mu vyšly knihy Deník pošetilého milence (2006); O štěstí v umírání (2011) a Mrkací panenka (2020). A k tomu všemu se také zabývá autorskou hudbou, skládá vlastní texty, zpívá a doprovází se na kytaru a foukací harmoniku. Když mu zbude čas, tak píše básně.
Povahou je spíš svobodomyslný rebel a extrovert se sklony k ironii. Pokud se pro něco nadchne, má sklon zatvrzele dotahovat věci až do konce. Uznává pouze přirozenou autoritu.

V Dolních Počernicích žije a tvoří od roku 1978 v domě, který postavil jeho děda Jan. Před listopadem 1989 byl poslancem MNV Dolní Počernice a členem Kulturní a školské komise při MNV Dolní Počernice. V letech 1987 a 1988 pořádal v zámeckém parku v Dolních Počernicích „Výstavy v parku“, přehlídky neoficiálních českých umělců, a v roce 1989 výstavu „Svornost 89“ v bývalé osvětové besedě dnes hotelu Svornost. Od roku 1987 do roku 1992 vedl dětskou malířskou výtvarnou skupinu při ZŠ Dolní Počernice.
V roce 1989 spoluzakládal v Dolních Počernicích Občanské fórum. V devadesátých letech se aktivisticky projevil při ochraně zeleně v Dolních Počernicích a s Tomášem Velinským byl nápomocen prosazení myšlenky urbanistického řešení chodníků a zeleně v oblasti Vinohrad.

Konfesně je katolického vyznání a jeho společenská orientace je konzervativní. Zastává tradiční hodnoty.