Ing. Jana Blažková Lemfeldová

(46)

V Dolních Počernicích žije od dětství. Vystudovala ČZU – Provozně ekonomickou fakultu, specializovala se na obnovitelné zdroje energie a alternativní způsoby vytápění. Spolupracovala s firmou DHV na vytváření energetických koncepcí pro obce a energetických auditech.

V současné době pracuje na generálním ředitelství ČD, a.s. jako finanční a datový analytik.

Má dvě děti a německého ovčáka. Ve volném čase ráda jezdí na kole, koloběžce nebo cvičí jógu.