Mgr. Jana Segi Lukavská

(33)

Jana Segi Lukavská vystudovala německé překladatelství, bohemistiku a učitelství a nyní je doktorandkou na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde píše disertaci o teorii dětské literatury a vyučuje kurzy o čtení a o tvorbě pro děti. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v rámci projektu InT&L, který se zabývá čtenářstvím dětí ve věku 8–12 let. 

Je editorkou překladové antologie Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež (Host, 2018), která pro české prostředí poprvé představila literárněvědné podněty z oblasti tvorby pro děti z anglofonního kontextu. Publikuje odborné i popularizační články o současné literatuře (např. v časopisech Literacy, Česká literatura, Lógr). 

Je aktivní také jako dobrovolnice a i zde se projevuje její zájem o výchovu a vzdělávání dětí – spoluorganizovala např. charitativní akci na podporu zadlužených dětí Dětskej den, HYBaj sem (2019), uspořádala ve spolupráci s místním KC Jako doma workshop o výběru knih pro děti (2022) nebo se podílela na organizaci literární soutěže pro dolnopočernické děti Kdybych se na jeden den mohl/a proměnit v ptáka (2022). 

Má dvě děti a mj. kvůli nim je pro ni vedle témat vzdělávacích a sociálních klíčovým také téma udržitelnosti a šetrnosti k přírodě.