Ing. Jiří Falc

(55)

Jirka je obchodníkem a již přes 20 let se pohybuje v oblasti stavebnictví. Specializuje se na systémy tzv. „inteligentních budov“, což je směr, který je nedílnou součástí tzv. „smart cities“ a ke kterému se přihlásilo i hlavní město Praha.

Ve volném čase se rád věnuje sportu – lyžím, kolu, ale i méně sportovním aktivitám, jako je cestování na motorce. Když se najde volná chvíle, rád zajde na Staré město nebo jiná místa Prahy.

Do Dolních Počernic se přestěhoval z centra metropole před více jak 25 lety. A protože Dolní Počernice jsou vystaveny negativním vlivům jak emisí, tak hlukovému zatížení (Malešická spalovna, silniční okruh, Štěrboholská radiála, letecký a železniční koridor), dal si úkol věnovat se udržitelnému rozvoji Dolních Počernic a chránit je před dalšími zátěžemi. Takovou nežádoucí zátěží by bylo podle Jirky přivedení další neopodstatněné dopravy do Dolních Počernic nebo nadměrná výstavba průmyslových lokalit v okolí obce.

V minulosti proto věnoval své síly např. petici za snížení hlukové zátěže ze Štěrboholské radiály nebo aktivitám vedoucím k optimalizaci tzv. „tangenty“, aby se nestala koridorem pro tranzitní dopravu.