Tomáš Velinský, M.A.

(65)

Tomáš je architekt a jeho práce je respektována a obdivována nejenom v Praze, ale napříč republikou. Propojuje staré a nové stavby v rámci městské zástavby, jeho stavby jsou ukázněné a vzdušné a přitom leckdy vznikají i na místech černých skládek.

Dlouhodobě projekčně sleduje úpravy komunikační sítě v části Dolních Počernic Vinohrady.

Předmětem jeho hlavního zájmu je územně plánovací dokumentace. Rozvojové území podle Tomáše musí být svým využitím, náplní a komunikačními vazbami přínosem pro stávající, přirozeně v čase rostlou zástavbu. Nedílnou součástí řešení rozvojových ploch je podíl veřejné zeleně.