PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

(38)

Vystudovala obor český jazyk a literatura a základy společenských věd na PedF UK, kde pokračovala v doktorském studiu didaktika češtiny. Svou aprobaci rozšířila o učitelství anglického jazyka (ČVUT). Profesně i odborně se věnuje problematice školství, kultury a otázkám sociálních nerovností.

Téměř pět let učila na jedné z tzv. romských škol. Nyní se pohybuje především v oblasti kultury, pořádá kulturní a charitativní akce. Je ředitelkou festivalu BiGy Fest a autorkou mnoha projektů (např. havelvletovicich.cz). Její autorský projekt Kino v klidu získal v roce 2020 cenu APLAUS za přínos pro rodiny s osobami s autismem. Dlouhodobě usiluje o rozvoj aktivní občanské společnosti, kterou považuje za jeden z pilířů zdravé demokracie.

V Dolních Počernicích žije od roku 2014. V roce 2020 se stala zastupitelkou za DOLNÍ 2018. Ihned po svém příchodu do zastupitelstva (dále ZMČ) se zaměřila na problematiku transparentnosti radnice. Zasadila se o úpravu jednacího řádu ZMČ, díky čemuž mají zastupitelé podklady k jednání alespoň 7 dní předem (předchozí praxe pouhých 5 dní) a mohou se tak poučeně rozhodovat. Její snahy o to, aby v zápisech z jednání ZMČ bylo jmenovitě uvedeno, jak který zastupitel hlasoval, sice opakovaně nenašly většinovou podporu zastupitelů, přispěly však alespoň k pořizování stenografických záznamů z jednání ZMČ.

Na jaře roku 2020 se stala členkou redakce Dolnopočernického zpravodaje (dále DPZ), kde se zasloužila o vznik Statutu DPZ a novou rubriku – anketu Zastupitelé odpovídají, díky které mohou občané sledovat postoje a názory zastupitelů k aktuálním tématům a dění v obci. Na Vánoce 2021 iniciovala a byla hlavní organizátorkou výtvarné soutěže pro děti na téma Vánoce s andělem. Z redakce DPZ odstoupila v létě 2021 z důvodu nedodržování Statutu DPZ ve smyslu zveřejňování textů proti osobám, které se profilují kriticky k vedení obce.

Při první vlně pandemie covid-19 iniciovala a koordinovala distribuci roušek pořádanou místní farností. Za tuto činnost byla starostou přizvána do Krizového štábu. Po svém příchodu vypracovala postup pro případnou další vlnu pandemie. Při druhé vlně se soustředila na informovanost občanů a pomoc místní základní škole, kde iniciovala zjišťování připravenosti na distanční výuku, díky čemuž byly zajištěny počítače pro žáky, kteří by jinak ze vzdělávání vypadli.

Od roku 2021 organizuje v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie Noc kostelů. V letošním roce společně s Janou Segi Lukavskou a Pavlou Říhovou pořádala literární soutěž pro děti na téma Kdybych se na jeden den mohl/mohla proměnit v ptáka.

Ve volném čase ráda zpívá. Nejraději se věnuje svým třem dětem.